top of page
  • Instagram
  • TikTok
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Twitter

  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

花西子

新生代东方彩妆品牌

Real Hype以独到的跨文化营销眼光思路,结合品牌优势,与平台方紧密配合,精准打击欧美用户需求痛点;为花西子策划并执行海外电商平台直播30+场,邀请美国本土网红加盟,成功帮助品牌方提升国际知名度,打通海外市场。

bottom of page