top of page
  • Instagram
  • TikTok
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Twitter

  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

INTO YOU

新生代潮流彩妆国货品牌

Real Hype 与新生代国货彩妆品牌 Into You 合作,打通海外市场。通过本土化内容策略和与美国美妆创作者的合作,使品牌形象更贴近美国市场。Real Hype联合Into You举办多次线下活动及网红派对,进一步帮助品牌提升了海外知名度,也促成了更多的合作关系。

bottom of page